Sari la conținut

STARE DE URGENŢĂ

Allah! Sustinatorul omenirii! Îndepărtați boala, vindecați boala. Tu ești cel care vindecă.

Ruga contribuie la cultivarea dragostei si frației.

(Şi O, Allah, răsplătește-mă pentru greutatea mea și oferă-mi ceva mai bun decât aceasta pentru mine!.

Islamul Inseamna pace!

Islamul este pace și supunere față de Allah (Dumnezeu), Creatorul tuturor lucrurilor.

Profetul Mohammad: femeile sunt jumătatea identică a barbaţilor

Recomandari IslamRo
  • Staţi acasă, izolaţi-vă! Coronavirus loveşte în întreaga lume.
  • Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă auzi că o anumită boală s-a declanşat într-un anumit loc, nu merge acolo şi dacă aceasta se declanşează într-un loc în care te afli deja, atunci nu părăsi acel loc…” (relatat de Bukhari şi Muslşim)
Samirah Alqady

Imam al-Bukhari

Recommended Posts

În istoria civilizaţiei umane sunt personalităţi, ale cărei activitate remarcabilă devine parte a procesului de dezvoltare a spiritualității. În operele lor se întruchipează cele mai valoroase experienţe anterioare, şi care determină mişcarea ştiinţifică de gândire şi culturii spirituale a societăţii multe secole înainte.

Timp de doisprezece secole lumea islamică cu mare respect şi veneraţie studiază lucrările lui Imam Al-Bukhari, munca sa este distinsă prin înaltele realizări ale gândirii teologice. El s-a născut în Bukhara, şi este cel mai remarcabil dintre toţi învăţătorii Hadith ai lumii musulmane.

Al-Bukhari a lăsat omenirii o moștenire incomparabilă. El era numit "Imamul imamilor din lume," Sultanul credincioşilor în ştiinţa Hadith". Recunoaşterea mondială a lui Imam al-Bukhari se datorează lucrării grandioase "Al-Jami Al-Saheeh" - o colecţie de hadith autentic. În afară de această lucrare fundamentală, Imam al-Bukhari a creat 23 tratate şi cărţi. Cele mai multe dintre ele au ajuns în timpurile noastre şi au fost publicate în mod repetat în multe ţări. De asemenea, au fost publicate aproximativ o sută de comentarii şi explicaţii în limba arabă pentru "Sahih Bukhari".

În timpul vieţii lui Imam al-Bukhari, oraşul Bukhara se afla sub administrarea moşierilor Tahirizi, care au venit la putere în anii 821. Fondatorul dinastiei este considerat Tahir Husayn. Fiul său, Abdallah Tahir a consolidat puterea politică şi administrativă în Khorasan şi Maurya, a dezvoltat agricultura, irigarea, a simplificat sistemul fiscal. Liderul dinastiei Tahir Husayn scria fiului său: "Reţine că bogăţia nu este profitabilă atunci când este adunată în trezorerie, ci mai degrabă creşte atunci când asigură nevoile supuşilor, este destinată plăţii taxelor şi îi eliberează de grijile lor, prin aceasta se realizează prosperitatea maselor, asta serveşte drept ornament pentru domnitori, acest lucru asigură prosperitate veacului, în asta constă gloria şi de puterea... Pe lângă asta, datorită acestui fapt vei primi posibilitatea de a aduna impozitul pentru teren colectat, se va mări impozitul pe teren perceput şi asta va creşte averile tale, şi astfel vei primi puterea de a se lega armata şi de a satisface masele, împărţind cu ele darurile tale ".

Sub conducerea dinastiei Tahirid, în oraşul Bukhara s-a înregistrat dezvoltarea meşteşugurilor şi agriculturii. De asemenea se dezvoltau ştiinţa, cultura, conducătorii susţinând poeţii şi savanţii...

Imam al-Bukhari, numele complet: „Abu Abdallah Muhammad Ismail Ibrahim Al-Mughir Bardazbeh Bazazbeh Al-Joof”, era cunoscut sub porecla de onoare - "Imam al-Muhaddisin" (Imam liderul muhad) şi „al-Muminin fil Amir-Hadith "(emir al credincioşilor hadith).

Descendenţa lui Imam al-Bukhari, după cum se observă din numele strămoșilor lui, nu provine de la arabi. Străbunicul lui Imam, Al - Mughir a fost Zoroastrian, convertit la Islam în sec. VIII, cu susţinerea moşierului arab al oraşului Bukhara, Yaman Al-Joof. Conform obiceiurilor acelor timpuri, cei care au primit Islamul de la cineva îşi atribuie descendenţa acestuia. Izvoarele scrise nu conţin informaţii precise cu privire la apartenenţa etnică a lui Al-Imam Bukhari. Cu toate acestea, cercetările permit să se presupună că un strămoş îndepărtat al lui Imam al-Bukhari a fost un reprezentant al populaţiei locale din Bukhara - sogdian sau turc, adept al zoroastrismului.

Tatăl lui Imam Al - Bukhari Ismail, de asemenea, cunoscut sub numele Abu'l-Hasan, îa fost în vremea sa muhad şi se ocupa cu comerţul. Imam al-Bukhari în cartea sa "Al-Tarikh Al-Kabir” ("Marea Istorie") oferă informaţii biografice complete despre tatăl său. El a fost un om credincios, care respecta cu stricteţe regulile Sharia. Istoricul Ahiyd bin Hafas mărturiseşte că, înainte de moartea sa, Abu'l-Hasan a zis: "Nu simt nici o îndoială în oricare dintre dirham, şi nici în ceea ce priveşte proprietatea mea, precum că ar putea fi dobândite prin mijloace necinstite sau necurate."

Mama lui Imam al-Bukhari a fost o femeie credincioasă şi raţională, fiind posesoarea unei puteri miraculoase, şi era caracterizată prin puritate şi înţelepciune. Abu Ali al-Hassan menţionează că Imam al-Bukhari când era copil era orb, pentru că şi-a rânit ochiul. Mama l-a văzut în vis pe profetul Ibrahim, care i-a spus "Datorită rugăciunilor tale numeroase către Allah, el a restabilit complet văzul fiului tău.” La trezirea din somn, ea a văzut că ochii fiului ei sunt plini de lumină, şi în cele din urmă el a recâştigat vederea.

Imam Al - Bukhari s-a născut în a 13-a zi a lunii Shawwal după rugăciunea de vineri în 194 ( 20-21 iulie 810) în oraşul Bukhara. Data naşterii lui Imam al-Bukhari, este exactă doar pentru că tatăl său a înscris acest eveniment. El a fost educat doar de mama sa. Dar unul dintre învăţătorii săi a fost un înţelept de renume din Bukhara, un cunoscător al ştiinţei Hadith, Al -Dahili. Neîmplinind nici 10 ani, în timp ce studia la şcoala primară din Bukhara, el a manifestat interesul în ştiinţa hadith. La 11 ani, Al-Bukhari a început să corecteze profesorul în timpul orelor. Pe măsură ce creştea, el nu numai memoriza hadith, dar şi le clasifica.

Secretarul Ibn Abu al Hatam-Warraq a scris din spusele lui Al-Bukhari: "Când am împlinit 16 ani, mai întâi am memorat cartea lui Ibn al-Mubarak şi Wakiiya şi abia apoi am cunoscut oameni care aveau propria opinie. După asta, împreună cu fratele mai mare Ahmad şi cu mama am plecat la Hajj.” Apoi, mama şi fratele său s-au întors la Buhara, dar el a rămas în Mecca binecuvântată, unde a învăţat despre Hadith ". Înţeleptul din Bukhara - Salim Mujahid - a spus: "Intr-o zi m-am dus să vizitez prietenul meu Muhammad Salama Al-Baykandi, care mi-a spus că, dacă aş fi venit mai devreme, aş fi întâlnit un tânăr care ştie pe de rost 70 mii hadith. Atunci am ieşit şi l-am ajuns din urmă pe tânăr, şi l-am întrebat: "Tu eşti cel care ştie pe de rost 70 mii hadith-uri?" - La care el a răspuns: "Da, ştiu chiar mai mult."

În 827, el împlinise 18 ani când a sosit în Medina, el a început să ia lecţii despre Hadith de la Ibrahim Al-Munzir, Abdulaziz Al-Abdullah Uvaysi şi alţii. Lucrând cu Hadith, Imam al-Bukhari a vizitat toate orașele celebre ale lumii islamice: Hijaz, Mecca, Medina, Taif, Jeddah, Basra, Kufa, Bagdad, Misr, Merv Terap, Nishapur, Ray Cash, etc. Scopul vizitării acestor oraşe consta în studierea hadith-urile şi conversarea cu mulţi oameni de ştiinţă. El mereu îşi perfecţiona cunoştinţele sale. Al Khatib Al -Baghdadi, autorul "Istoriei Bagdadului", constată că al Imam-Bukhari, ar fi spus: "Am scris mii şi, posibil mai multe hadith pe baza declarațiilor învăţaţilor religioşi, în cartea mea nu este nici un hadith fără isnaad (scopul adevărat al emitenţilor)”.

De-a lungul vieţii sale Imam Al - Bukhari mereu a acordat ajutor spiritual şi material celor care necesitau asistenţă. El ajuta oamenilor de ştiinţă, profesorilor, învăţătorilor muhad. Ocupându-se cu comerţul, ca şi tatăl său, Imam al-Bukhari din venitul său lunar dădea de cinci sute dirhami celor săraci. Cu toate acestea, el se mulţumea cu puţin, încercând să evite costurile inutile. Imam al-Bukhari a fost un om cinstit, cu o inimă deschisă, pios şi devotat, departe de bârfe şi zvonuri. El scria: "Din momentul în care am învăţat că bârfa şi judecata sunt lucruri murdare, eu niciodată nu spuneam despre cineva vorbe de condamnare."

În anul 869, Imam al-Bukhari revine in patria sa şi a făcut oraşul său renumit. Conducătorul oraşului, fiind susţinător al mişcării Tahirid, din motive personale începe să determine locuitorii Maverennahra împotriva lui Al-Bukhari, acuzându-l de erezie. El a devenit victima invidioşilor şi răufăcătorilor. Celebrul orientalist S. Kamoliddin a dedicat acestui subiect un articol, în care el conchide: "Deși al Imam-Bukhari a avut o contribuţie uriaşă la dezvoltarea ştiinţei şi societăţii, el a devenit victima fanatismului, conservatorismului, fundamentalismului, inteligent utilizate în scopurile personale ale unui număr de demnitari cu intenţii negative.” Aflând despre intrigile guvernanţilor împotriva lui, şi neavând dorinţa de a opune susţinătorii credincioşi adversarilor, Al-Bukhari a spus următoarea rugăciune: "O, Allah, chiar dacă lumea este mare, ea a devenit prea mică pentru mine, şi eu te rog să mă primeşti." Curând el s-a îmbolnăvit grav şi în seara sărbătorii Ramadan (Eid al-Fitr), 30-31 august anul 870 a murit în satul Hartang (regiunea Chelaks), situat la o depărtare de 25 km spre nord de oraşul Samarkand.

Restabilirea justiţiei istorice în ceea ce priveşte moştenirea glorioasă a lui Imam al-Bukhari a avut loc odată cu dobândirea independenţei şi acceptarea principiilor democratice în Uzbekistan. În 1993, în oraşul Bukhara a avut loc o conferinţă cu tema "Imam al-Bukhari şi modernitatea”. Pe data de 29 aprilie 1997 Guvernul Republicii Uzbekistan a fost aprobată decizia cu privire la "Celebrarea Aniversării a 1225 ani de la naşterea lui Al-Imam Bukhari pe Hijra - calendarul lunar”. În luna noiembrie a acelui an Adunarea Generală a UNESCO a adoptat o rezoluţie privind participarea în 1998 la celebrarea aniversării a 1225 de ani de la nașterea înţeleptului Al-Bukhari Ismail. În cadrul pregătirii pentru aniversare a fost dată spre publicare o colecţie de "Ca-Saheeh" în uzbecă, rusă, engleză şi alte limbi. Vieţii şi activităţii lui Al-Imam Bukhari au fost consacrate numeroase articole, eseuri în ziare şi reviste, şi emisiuni tematice difuzate la radio şi televiziune. În Hartange a fost construit complexul memorial la mormântul lui Imam al-Bukhari, în tradiţia arhitecturii antice. Oamenii de știință din Uzbekistan au elaborat şi publicat lucrarea sa fundamentală "Imam al-Bukhari. Lumina din adâncul secolelor.”

Vorbind la ceremonia de deschidere a complexului memorial în cinstea lui Imam al-Bukhari, Preşedintele Republicii Uzbekistan a declarat: "Hazrat Bukhari este mândria nu numai a poporului uzbec, dar şi a întregii lumi islamice. Viaţa acestei persoane sfinte în sensul prorpiu al acestui cuvânt este un exemplu de eroism ştiinţific şi umanist, voinţă neabătută, un simbol al unei convingeri arzătoare.

Locuitorii oraşului Buhara au adus o contribuţie demnă în ceea ce priveşte perpetuarea memoriei lui Hazrat Imam al-Bukhari. A fost construit "Memorialul în cinstea lui Al-Imam Bukhari" (prezentat în imagine). Elaboratorii proiectului memorialului sunt Zoirsho Klychev şi Sharipov Zebo, renunţând la stereotipurile prezente în proiectarea unor structuri similare, au aplicat o soluţie inovatoare. Compoziţia volumetrică este compusă din elemente sfinte de heraldica ale Islamului: semiluna, steaua cu opt raze şi o carte simbolică. Împreună, aceste elemente formează un element asemănător cu o migdală, orientat spre Mecca. Astăzi, în clădirea memorială este situat un muzeu care prezintă exponate dedicate marelui nostru compatriot.

De asemenea, expoziţia muzeului include monede, exemplare ale artei aplicative, ostrakon cu inscripţii arabe, ceramică, podoabe de decor arhitectural, miniatura, care prezintă dezvoltarea ştiinţei în Buhara, lucrările lui Al-Imam Bukhari. Formând viitorul nostru, ne bazăm pe moştenirea istorică şi culturală, izvoare morale şi spirituale care constituie o experienţă unică a marilor noştri strămoşi. Imam - Al-Bukhari este una dintre cele mai renumite şi remarcabile personalităţi dintre conaţionalii noştri, care a adus şi aduce faimă ţării noastre.

 

  • Multumesc 1

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum

România in stăre de urgenţă

Starea de alertă permite autorităţilor să ia orice măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea pericolelor pe care le presupune constatarea unei situaţii de urgenţă. Allah să ne binecuvânteze şi să ne protejeze ţara, România

coronavirus-.jpg

×